En av fire voksne i Europa mangler de nødvendige digitale ferdighetene. Lese- og skriveferdigheter påvirker ikke bare den enkeltes muligheter i utdanning og arbeidsliv, men også samfunnet og økonomien generelt. Vi ville ta tak i denne problemstillingen gjennom vårt prosjekt IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy.

 

IDEAL-prosjektet fokuserer på å bedre de digitale ferdighetene til lærere og kursholdere i voksenopplæring som jobber med utsatte grupper og deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn. Dette strategiske partnerskapet i regi av Erasmus +, har seks deltakerland: Belgia, Finland, Irland, Italia, Nederland og Norge, og varer fra september 2015 til september 2017.

Formål
 • Gi råd og opplæring til lærere i voksenopplæring rundt i Europa i hvordan de kan bruke IKT-verktøy og digitale metoder i undervisning av grunnleggende ferdigheter

 • Utforske hvilke ferdigheter som trengs i ulike sammenhenger

 • Øke lærerkompetanse ved å dele kunnskap, erfaring og god praksis

 • Dele materiell og læringsaktiviteter for lærere via en nettbasert verktøykasse, workshoper og seminarer

 • Skape et aktivt europeisk nettverk av lærere og kursholdere i voksenopplæringen

Resultater
 • Lærere og kursholdere vil få en økt kunnskap om digitale metoder i undervisningen

 • Lærere rundt i Europa vil være bedre rustet og ha økt selvtillit i bruk av innovative IKT-metoder i sin daglige undervisning

 • Lærere vil ha tilgang til raske og enkle videoguider om hvordan bruke IKT i undervisning i lesing, skriving og matte

 • Deltakere vil få økt kunnskap, forståelse og ferdigheter i bruk av IKT, inkludert multimedia, apper, bruk av video, virtuelle læringsmiljøer (for eksempel Moodle)

Partnere
 • Luksia, Western Uusimaa Municipal Education and Training Consortium (Finland, Koordinator for prosjekte)

 • Arendal Voksenopplæring/Arendal Adult Education Centre (Norge)

 • CVO Antwerpen (Belgia)

 • Fondazione Mondo Digitale (Italia)

 • Kildare and Wicklow Education and Training Board (Irland)

 • Stichting ROC West-Brabant (Netherland)

Les mer om oss og partnerne​våre på denne siden

 

Prosjektoppsummering

© 2016 IDEAL. Proudly created with Wix.com

This Erasmus+ project has been funded with support from the European Commission. The responsibility for the information the views of the author, and the Commission shall not be liable for any use of the information contained therein.