En av fire voksne i Europa mangler de nødvendige digitale ferdighetene. Lese- og skriveferdigheter påvirker ikke bare den enkeltes muligheter i utdanning og arbeidsliv, men også samfunnet og økonomien generelt. Vi ville ta tak i denne problemstillingen gjennom vårt prosjekt IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy.

 

IDEAL-prosjektet fokuserer på å bedre de digitale ferdighetene til lærere og kursholdere i voksenopplæring som jobber med utsatte grupper og deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn. Dette strategiske partnerskapet i regi av Erasmus +, har seks deltakerland: Belgia, Finland, Irland, Italia, Nederland og Norge, og varer fra september 2015 til september 2017.

Formål
 • Gi råd og opplæring til lærere i voksenopplæring rundt i Europa i hvordan de kan bruke IKT-verktøy og digitale metoder i undervisning av grunnleggende ferdigheter

 • Utforske hvilke ferdigheter som trengs i ulike sammenhenger

 • Øke lærerkompetanse ved å dele kunnskap, erfaring og god praksis

 • Dele materiell og læringsaktiviteter for lærere via en nettbasert verktøykasse, workshoper og seminarer

 • Skape et aktivt europeisk nettverk av lærere og kursholdere i voksenopplæringen

Resultater
 • Lærere og kursholdere vil få en økt kunnskap om digitale metoder i undervisningen

 • Lærere rundt i Europa vil være bedre rustet og ha økt selvtillit i bruk av innovative IKT-metoder i sin daglige undervisning

 • Lærere vil ha tilgang til raske og enkle videoguider om hvordan bruke IKT i undervisning i lesing, skriving og matte

 • Deltakere vil få økt kunnskap, forståelse og ferdigheter i bruk av IKT, inkludert multimedia, apper, bruk av video, virtuelle læringsmiljøer (for eksempel Moodle)

Partnere
 • Luksia, Western Uusimaa Municipal Education and Training Consortium (Finland, Koordinator for prosjekte)

 • Arendal Voksenopplæring/Arendal Adult Education Centre (Norge)

 • CVO Antwerpen (Belgia)

 • Fondazione Mondo Digitale (Italia)

 • Kildare and Wicklow Education and Training Board (Irland)

 • Stichting ROC West-Brabant (Netherland)

Les mer om oss og partnerne​våre på denne siden

 

Prosjektoppsummering