Joka neljännellä eurooppalaisella aikuisella on puutteelliset digitaidot. Heikko lukutaito ei vaaranna ainoastaan ihmisten henkilökohtaisia koulutus-, työllisyys- ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, vaan sillä on vaikutus koko yhteiskuntaan ja talouteen. Projektimme, IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy, kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin.

 

IDEAL-projekti keskittyy syrjäytymisvaarassa olevien ja vähän koulutettujen aikuisten parissa työskentelevien opettajien ja ohjaajien digitaalisten valmiuksien kehittämiseen. Tähän kaksivuotiseen (9/2015 - 9/2017) Erasmus+ strategiseen kumppanuushankkeeseen osallistuu kuusi maata: Belgia, Suomi, Irlanti, Italia, Hollanti ja Norja.

.

Tavoitteet
 • Tavoitteet

 • Kehitetään aikuisopettajien taitoja integroida digitaalisia välineitä ja menetelmiä perustaitojen opetukseen

 • Kartoitetaan millaisia taitoja eri konteksteissa tarvitaan

 • Kehitetään opettajien osaamista jakamalla tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

 • Jaetaan materiaaleja ja käytäntöjä opettajille verkkopohjaisen työkalun, työpajojen ja seminaarien kautta

 • Luodaan aktiivinen eurooppalainen aikuisopettajien verkosto

Tulokset
 • Opettajien ja ohjaajien digipedagoginen osaaminen kasvaa

 • Eurooppalaiset opettajat ovat tottuneempia ja valmiimpia käyttämään uudenlaisia digitaalisia menetelmiä jokapäiväisessä opetustoiminnassaan

 • Laadimme nopeasti ja helposti käytettäviä videotutoriaaleja digitaalisten materiaalien ja välineiden käytöstä

 • Osallistujien osaaminen erilaisten sovellusten, videoiden ja oppimisalustojen käytössä kasvaa

Yhteistyökumppanit
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Suomi, koordinaattori)

 • Arendal Voksenopplæring/Arendal Adult Education Centre (Norja)

 • CVO Antwerpen (Belgia)

 • Fondazione Mondo Digitale (Italia)

 • Kildare and Wicklow Education and Training Board (Irlanti)

 • Stichting ROC West-Brabant (Hollanti)

Lue lisää yhteistyökumppaneista partnerisivulta!

 

Projektista

© 2016 IDEAL. Proudly created with Wix.com

This Erasmus+ project has been funded with support from the European Commission. The responsibility for the information the views of the author, and the Commission shall not be liable for any use of the information contained therein.