Joka neljännellä eurooppalaisella aikuisella on puutteelliset digitaidot. Heikko lukutaito ei vaaranna ainoastaan ihmisten henkilökohtaisia koulutus-, työllisyys- ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, vaan sillä on vaikutus koko yhteiskuntaan ja talouteen. Projektimme, IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy, kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin.

 

IDEAL-projekti keskittyy syrjäytymisvaarassa olevien ja vähän koulutettujen aikuisten parissa työskentelevien opettajien ja ohjaajien digitaalisten valmiuksien kehittämiseen. Tähän kaksivuotiseen (9/2015 - 9/2017) Erasmus+ strategiseen kumppanuushankkeeseen osallistuu kuusi maata: Belgia, Suomi, Irlanti, Italia, Hollanti ja Norja.

.

Tavoitteet
 • Tavoitteet

 • Kehitetään aikuisopettajien taitoja integroida digitaalisia välineitä ja menetelmiä perustaitojen opetukseen

 • Kartoitetaan millaisia taitoja eri konteksteissa tarvitaan

 • Kehitetään opettajien osaamista jakamalla tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

 • Jaetaan materiaaleja ja käytäntöjä opettajille verkkopohjaisen työkalun, työpajojen ja seminaarien kautta

 • Luodaan aktiivinen eurooppalainen aikuisopettajien verkosto

Tulokset
 • Opettajien ja ohjaajien digipedagoginen osaaminen kasvaa

 • Eurooppalaiset opettajat ovat tottuneempia ja valmiimpia käyttämään uudenlaisia digitaalisia menetelmiä jokapäiväisessä opetustoiminnassaan

 • Laadimme nopeasti ja helposti käytettäviä videotutoriaaleja digitaalisten materiaalien ja välineiden käytöstä

 • Osallistujien osaaminen erilaisten sovellusten, videoiden ja oppimisalustojen käytössä kasvaa

Yhteistyökumppanit
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Suomi, koordinaattori)

 • Arendal Voksenopplæring/Arendal Adult Education Centre (Norja)

 • CVO Antwerpen (Belgia)

 • Fondazione Mondo Digitale (Italia)

 • Kildare and Wicklow Education and Training Board (Irlanti)

 • Stichting ROC West-Brabant (Hollanti)

Lue lisää yhteistyökumppaneista partnerisivulta!

 

Projektista