Eén op de vier volwassenen in Europa mist de benodigde digitale vaardigheden. Geletterdheid heeft niet enkel invloed op de persoonlijke mogelijkheden op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid en de samenleving, maar ook op de totale  maatschappij en de economie. We wilden iets doen aan deze kwestie via ons project IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Literacy.

 

Het IDEAL-project wil de digitale vaardigheden verbeteren van docenten en trainers in de volwasseneneducatie die werken met kansarme groepen en laagopgeleide volwassenen. Dit Erasmus+ strategisch partnerschap heeft zes deelnemende landen: België, Finland, Ierland, Italië, Nederland en Noorwegen en loopt van september 2015 tot september 2017.

Doelstellingen
 • Bieden van begeleiding en training aan docenten in het volwassenenonderwijs in Europa in hoe ICT-tools en digitale methodes te gebruiken bij het   aanleren van basisvaardigheden.

 • Onderzoeken welke soorten vaardigheden nodig zijn in verschillende contexten

 • Ontwikkelen van competenties van docenten door kennis, ervaringen en goede voorbeelden te delen

 • Delen van materialen en leeractiviteiten voor docenten via een online toolkit, workshops en lezingen

 • Creëren van een actief Europees netwerk van docenten en trainers in het volwassenenonderwijs

Resultaten
 • Docenten en trainers hebben meer inzicht in digitale onderwijsmethoden

 • Docenten in Europa zijn beter uitgerust en hebben meer vertrouwen om innovatieve ICT-methoden in hun dagelijkse onderwijspraktijk te gebruiken

 • Docenten hebben toegang tot snelle en makkelijke video’s die laten zien hoe je geletterdheid en rekenvaardigheid kunt aanleren met behulp van ICT

 • Deelnemers hebben hun kennis, begrip en vaardigheden op het vlak van het gebruik van ICT vergroot, inclusief multimedia applicaties, gebruik van video, virtuele leeromgevingen (bv. Moodle)

Partners
 • Luksia, Western Uusimaa Municipal Education and Training Consortium (Finland, Coördinator van het project)

 • Arendal Voksenopplæring/Arendal Adult Education Centre (Noorwegen)

 • CVO Antwerpen (België)

 • Fondazione Mondo Digitale (Italië)

 • Kildare and Wicklow Education and Training Board (Ierland)

 • Stichting ROC West-Brabant (Nederland)

Lees meer over ons op de Partnerpagina!

 

Samenvatting van het project